Prawo rodzinne

  • Pomoc prawna w zakresie relacji rodzinnych obejmuje przede wszystkim reprezentacje w postępowaniach o rozwód albo separację, alimenty a także w postępowaniach o ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej i opieki.

  • Pomocą prawną objęte są także sprawy o ubezwłasnowolnienie, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa oraz podział wspólnego majątku małżonków.

 

 

 

 

ul. Karpacka 24 (lokal B16/2)

43-300 Bielsko-Biała

Zadzwoń do kancelarii

+48 33 822 16 87

 
pozycjonowanie stron bielsko