Ubezpieczenia osobowe i majątkowe

  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, spory z ubezpieczycielami w zakresie odszkodowania oraz zadośćuczynienia z umów ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wszelkiego rodzaju ubezpieczeń majątkowych.

  • Doradztwo prawne w zakresie wyboru rodzaju ubezpieczenia w zależności od potrzeb oraz sytuacji zawodowej i osobistej klienta.

 

 

 

 

ul. Karpacka 24 (lokal B16/2)

43-300 Bielsko-Biała

Zadzwoń do kancelarii

+48 33 822 16 87

 
pozycjonowanie stron bielsko